ทำไมกล่องบรรจุภัณฑ์ถึงต้องมีช่องแบ่ง ช่องเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?

ทำไมกล่องบรรจุภัณฑ์ถึงต้องมีช่องแบ่ง ช่องเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?

compartmentbox

ในทุกวันนี้ กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เราอย่างมาก เพราะประโยชน์ของมันนั้นมีอยู่หลากหลายประเภททั้งการบรรจุใส่ของ ป้องกันสินค้า หรือช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ก็ยังแบ่งประเภทในการใช้งานออกไปได้อีกมากมายอาทิเช่น บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง บรรจุภัณฑ์แบบถุง บรรจุภัณฑ์แบบซอง เป็นต้ น

โดยทั้งหมดนี้ก็มีคุณสมบัติ และการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบ หรือวัตถุประสงค์ของการนำไปบรรจุใส่สินค้าแต่ละชนิด ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทจึงมีการออกแบบ ดีไซน์ที่แตกต่างกันไป เพื่อรองรับและตอบโจทย์สำหรับการใช้งานได้จริง

การออกแบบก็จะเน้นไปที่รูปลักษณ์ของสินค้า หรือไม่ก็ดีไซน์ตามรูปแบบของการใช้งาน อย่างเช่น กล่องเครื่องสำอางก็จะมีการออกแบบให้มีตัวล็อกอยู่ภายในกล่อง เพื่อไม่ให้สินค้าภายในก็เกิดความเสียหาย และบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่จะมีดีไซน์แบ่งช่องหรือทำเป็นหลุมเล็กบ้างหรือใหญ่บ้างตามรูปแบบของการนำไปใส่อาหาร ฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาอธิบายว่า ทำไมบรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องถึงต้องออกแบบให้มีช่องแบ่ง และเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร

กล่องบรรจุภัณฑ์ทำไมถึงต้องมีช่องแบ่งและช่องแบ่งมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ทำไมกล่องบรรจุภัณฑ์ถึงต้องมีช่องแบ่ง ช่องเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร 1

1.การแบ่งช่องเป็นการจัดสรรให้สินค้าที่บรรจุภายในมีความเป็นระเบียบ

แน่นอนว่าการออกแบบ ดีไซน์ให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีช่องแบ่งนั้น ถูกทำขึ้นมาเพื่อให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุลงไปได้อยู่อย่างเป็นระเบียบ และยังสามารถแยกประเภทของสินค้าได้ดีอีกด้วย เช่นตัวอย่างที่ได้ชัดอย่าง กล่องบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร จะต้องมีการแบ่งช่อง หรือหลุมสำหรับใส่อาหารแยกเอาไว้

เนื่องจากอาหารบางประเภทจะต้องมีการแยกชนิด ของอาหารออกจากกัน เช่นแยกเป็นช่องของข้าว ช่องกับข้าว ช่องผัก ช่องน้ำจิ้ม เป็นต้น ซึ่งการแบ่งเป็นช่องๆแบบนี้จึงทำให้อาหารที่บรรจุลงไปมีความเป็นระเบียบ และตัวอาหารก็ไม่สามารถปะปนรวมกันจนทำให้เสียรสชาติไปได้นั่นเอง

2.การแบ่งให้เป็นช่องจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าและบรรจุภัณฑ์

การแบ่งช่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่นอกจากจะทำให้แยกสินค้า หรือทำให้จัดเป็นระเบียบ เป็นสัดเป็นส่วนแล้ว การแบ่งช่องของกล่องยังช่วยทำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ในกรณีนี้เราจะยกตัวอย่างจากกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้แบ่งเป็นช่องๆ สำหรับขายสินค้าเป็นเช็ท หรือขายสินค้าเป็นชุดที่นำเอาสินค้าหลากหลายตัวมารวมอยู่ในกล่องเดียว

สรุป

ฉะนั้นแล้ว การแบ่งช่องเพื่อให้สินค้าหลายๆ ชิ้นสามารถเข้าไปอยู่ภายในกล่องเดียวกันได้ ก็จะเป็นเหมือนการเสนอขายสินค้าในรูปแบบของการจัดโปรโมชั่น หรือจัดอยู่ในรูปแบบของสินค้าประเภทของขวัญ ซึ่งจะก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มความน่าสนใจให้กับบรรจุภัณฑ์ได้ดีอีกด้ว

หากคุณกำลังสนใจ พิมพ์กล่องราคาถูก ราคาโดนใจ คลิกได้ที่นี่