การรับประกันสินค้า

 1. ทางบริษัทรับประกันคุณภาพงานเป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบ กรณีงานไม่ตรงตามสเปคที่ตกลงไว้
 2. ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันเรื่องสีเพี้ยนสำหรับงานพิมพ์กล่องจำนวนน้อย 100–2,000 ใบ (ราคาตามตารางที่แจ้งไว้หน้าเว็บไซต์)
  ยกตัวอย่างเช่น กล่องสบู่ 1,000 ใบ ราคาใบละ 5 บาท ฟรีเคลือบด้านหรือเงา
 3. กรณีสีงานพิมพ์ผิดเพี้ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการเคลมเป็นรายกรณี
  – ทำไมต้องพิจารณา เพราะงานนี้เป็นงานพิมพ์แบบรวมหลายงานเข้าด้วยกัน (งานเลย์ร่วม) เพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้าได้ราคาที่ดีที่สุด
  โดยนำงานของลูกค้าหลายท่านมาพิมพ์พร้อมกัน ส่งผลให้มีการแบ่งปันค่าใช้จ่ายต่างๆ ร่วมกัน เช่น ค่าเพลท ค่าพิมพ์ ค่าแรงเคลือบ
  ค่าแรงงาน ค่าวางแผนการผลิต และค่ากระดาษเผื่อเสีย เนื่องจากมีการพิมพ์งานพร้อมกัน 4-5 งานในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจควบคุมได้ไม่ทั้งหมด
  แต่มีส่วนน้อยที่จะเกิดปัญหานี้ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างจึงขอเสนอ ถ้าลูกค้าเน้นเรื่องสี ต้องแจ้งให้ทราบ และทางโรงพิมพ์จะเสนอราคาใหม่
 4. งานเลย์ร่วม ทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันเรื่องสีทุกกรณี เนื่องจากเป็นราคางานลดต้นทุน สำหรับลูกค้า
 5. งานพิมพ์แบบเลย์ร่วม ทางโรงพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันเรื่องสีทุกกรณี เนื่องจากเป็นราคางานลดต้นทุนสำหรับลูกค้า
  – หากต้องการงานพิมพ์ที่มีสีสันโดดเด่น ควรเลือกเป็นงานเลย์เดี่ยว หรือสั่งทำสีพิเศษ
  – มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500–5,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสีพิเศษที่เลือกใช้ และจำนวนที่พิมพ์ เช่น งานพิมพ์กล่องเซรั่ม ต้องการพื้นสีโรสโกลด์ทั้งใบ
  และมีข้อความอื่นๆ เพิ่มเติม
  – กรณีสั่งพิมพ์ 1,000 ใบ ขึ้นไป มีค่าธรรมเนียมสี 3,000 บาท ต่อแบบ ต่อสี ลูกค้าสามารถเลือกแพนโทนสี เพื่อให้โรงพิมพ์พิมพ์งานสีได้ตรงตามแพนโทน
 6. หากลูกค้าเคยผลิตงานพิมพ์มาก่อน โปรดแนบตัวอย่างงาน เพื่อให้โรงพิมพ์พิมพ์งานสีได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  (ยกเว้นงานเลย์ร่วม ที่ไม่ต้องแนบตัวอย่างเก่า)

การรับเคลมสินค้า

งานที่รับเคลม

 • ความผิดจากการผลิตของทางโรงพิมพ์
 • ไฟล์งานที่ส่งเข้าผลิตมีข้อผิดพลาด หรือไม่ตรงตามแบบที่ลูกค้าคอนเฟิร์มแล้ว
  (ตัวอย่างงานที่รับเคลม)
 • พิมพ์งานเสร็จแล้วพบปัญหา โลโก้ผิดรูป โลโก้หาย หรือ ข้อความบางส่วนสูญหาย
 • งานที่ไม่สามารถใช้งานได้ กล่องมีขนาดใหญ่เกินไป หรือไม่สามารถบรรจุสินค้าได้ สาเหตุมาจากไฟล์ที่ทางโรงพิมพ์จัดทำ

งานที่ไม่รับเคลม

 • งานพิมพ์ที่มีโทนสีอันตราย กรณีใช้เทคนิคการพิมพ์แบบเลย์ร่วม ทางโรงพิมพ์ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์สีได้ ทุกกรณี
 • งานพิมพ์ที่มีเทคนิคการพิมพ์แบบเลย์ร่วม ที่เป็นโทนสีอันตราย
 • งานพิมพ์ที่ใช้เทคนิคการปั๊มขอบบังคับ
 • งานพิมพ์ที่ลูกค้าคอนเฟิร์มงานผิดสเปค
 • สีเพี้ยน แต่ยังอยู่ในเฉดสีที่ใกล้เคียงกัน
 • งานพิมพ์ที่มีตัวล็อคสินค้า ลูกค้าระบุขนาดมาแล้ว แต่ยังไม่มีตัวอย่างสินค้าให้ทดสอบ
 • งานเลย์ร่วมที่มีปัญหา งานฝุ่นสี เลอะหมึก/ขี้หมึก ไม่รับเคลม 100%
 • งานพิมพ์ที่ใช้เทคนิคการปั๊มฟอยล์เจาะหนังสือตัวเล็ก

ตัวอย่างงานที่ไม่รับเคลม

 • พบรอยกาวเปื้อนบนกล่อง คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน/น้อยกว่า 10% ของพื้นที่กล่อง
 • กล่องมีรอยกาวหลุดน้อยกว่า 10% ของพื้นที่ทั้งหมด
 • มีรอยสีเปื้อนบนกล่อง ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลโก้ และชื่อแบรนด์
 • กล่องได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง จากบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Kerry เป็นต้น

ข้อจำกัดในการทำเทคนิคพิเศษ

 1. งานเทคนิคพิเศษที่ไม่รับเคลม
  – งานปั๊มเคเส้นกรอบรอบกล่อง
  – งานปั๊มเคตัวหนังสือขนาดเล็ก
  – งานปั๊มเคที่มีพื้นที่เคใหญ่ (จะเป็นรอย ฟองอากาศ)
  – งาน spot uv ที่มีตำแหน่งเล็กๆ
  – งานปั๊มนูน เค ทับเส้นพับกล่อง
  – งานเจาะหน้าต่าง ติดพลาสติก ต้องไม่ชิดเส้นพับน้อยกว่า 1 เซนติเมตร
 2. ข้อกำหนดในการปั๊มฟอยล์
  สิ่งที่ทำได้
  – งานปั๊มเคที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ (แนะนำให้ปั๊มเคก่อนเคลือบลามิเนต)
  และรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงงานกำหนด
  สิ่งที่ทำไม่ได้
  – งานพิมพ์ดิจิตอลไม่ควรใช่เทคนิคการปั๊มเค เพื่อป้องกันปัญหาตำแหน่งไม่ตรง
  – งานปั๊มเค ที่มีตัวหนังสือขนาดเล็ก

การเคลม ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้ากลับมาโรงงาน ทางโรงงาน รับผิดชอบ ค่าจัดส่งกลับเมื่อ แก้ไขงานให้เสร็จ

การจัดส่งสินค้า เกิน 1 ครั้ง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกินตามจริง


โทนสีอันตราย

ไม่สามารถพิมพ์งานเลย์ร่วมกับสีบางประเภท เช่น โทนสีน้ำตาลทองแดง เทาหม่น ฟ้าหรือเขียว โทนส้มอิฐ โทนฟ้าคราม หรือสีที่มีเฉดสีมากกว่า 3 สี

สีที่ไม่สามารถพิมพ์งานเลย์ร่วมได้

สอบถามเงื่อนไขอย่างละเอียด ได้ที่ฝ่ายขาย ผ่านช่องทาง Line Official คลิกเลย