เงื่อนไขและขั้นการผลิต

การผลิตและการบริการ

1.สินค้าเป็นสินค้าสำเร็จรูป ไม่สามารถเปลี่ยนหรือสั่งทำโครงได้
2.ไม่มีบริการติดตั้ง ลูกค้าสามารถทำการติดตั้งเองได้ง่ายๆ โดยยึดกับผนังหรือพื้นผิวที่ติดตั้งได้
3.รับประกันระบบไฟ 3 เดือนเต็ม นับจากหลังวันที่ซื้อ
4.ใช้เวลาออกแบบและผลิต 5 – 7 วันทำการ และจะทำการจัดส่งในวันถัดไป
5.กรณีงานด่วนพิเศษ 2 – 4 วัน สามารถติดต่อขอราคาจากฝ่ายขายได้
6.กรณีที่งานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่ให้ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้า ภายใน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกับการเก็บรักษาใดๆ หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ยอดสั่งซื้อสินค้า 10,000 บาท ขึ้นไป มัดจำราคาค่าสินค้าเพียง 80% ส่วนที่เหลือชำระก่อนจัดส่ง
2.ยอดสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องชำระเต็มจำนวน
3.ราคายังไม่รวม VAT 7%
4.ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 200 บาท

รายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้ง

1.ตัวอย่าง ตัวอย่างป้ายไฟที่ลูกค้าต้องการ โทนสี ฯลฯ
2.โลโก้ ชื่อร้าน (ไฟล์โลโก้ .Ai .PSD ความคมชัดสูง)
3.รายละเอียด ข้อมูลที่จะใส่ลงบนป้ายตู้ไฟ รายละเอียด ฯลฯ
4.รูปภาพ รูปภาพประกอบ รูปตัวอย่าง (ถ้ามี)
5.รูปแบบ โทนสีที่ชอบ รูปแบบที่ลูกค้าชอบ ฯลฯ

หมายเหตุ การสั่งผลิตทุกครั้ง ถ้าลูกค้ามีความต้องการปรับเปลี่ยนขนาด รูปแบบ หรือ สเปคงาน ลูกค้าต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายขาย