บรีฟงานอย่างไร ให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามแบบ และสมบูรณ์มากที่สุด ?

บรีฟงานอย่างไร ให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามแบบ และสมบูรณ์มากที่สุด ?

“บรีฟ” คือการอธิบายรายละเอียด แจกจ่ายงานไปให้กับฝ่ายผลิตจัดทำผลงานขึ้นมา หรือแปลอีกความหมายคือการตรวจสอบในทุกๆ ขั้นตอนของงาน ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานสื่อสิ่งพิมพ์ หรืองานประเภทอื่นๆ โดยส่วนมากแล้วการบรีฟจะอยู่ในลักษณะของการสั่งงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีปัจจัยหลักๆ อยู่ 2 จุดใหญ่ คือเจ้าของงาน หรือลูกค้า กับผู้ผลิต คนทำงาน หรือนักออกแบบ(กราฟิก)นั่นเอง

โดยส่วนมากการบรีฟงานหากเป็นไปตามขั้นตอน ลูกค้าอธิบายให้กับกราฟิกที่ออกมาก็จะตรงตามแบบ หรือเป็นไปตามที่วางเอาแบบเอาไว้ แต่กลับกัน หากการบรีฟเกิดความผิดพลาด หรือมีการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วน งานที่ออกมาก็อาจจะมีปัญหา หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการบรีฟงานเพื่อให้ไม่เจออุปสรรค และงานที่ออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด 

บรีฟงานอย่างไร เพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามสเปคที่วางไว้

บรีฟงานอย่างไร ให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามแบบ และสมบูรณ์มากที่สุด ? 1
  1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า แบรนด์ ธุรกิจให้ชัดเจน

อันดับแรกสำหรับการบรีฟ ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดคร่าวของของสินค้า ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ แพคเกจจิ้งที่ต้องการจะออกแบบเป็นภาพรวม ซึ่งในขั้นตอนนี้ลูกค้าอาจจะมีการวางแบบโครงร่าง หรือมีดีไซน์เตรียมเอาไว้อยู่แล้ว และก็จะต้องอธิบายให้กราฟิกอย่างชัดเจน เพื่อสามารถมองเห็นภาพโดยรวมของงานให้ออก

บรีฟงานอย่างไร ให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามแบบ และสมบูรณ์มากที่สุด ? 2
  1. ระบุกลุ่มเป้าหมายของสินค้า และกำหนดธีม วางคอนเซปต์ของสินค้าให้ชัดเจน 

ขั้นตอนต่อจากการอธิบายรายละเอียดเสร็จแล้ว ก็จะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจให้นักออกแบบ กราฟิกอย่างชัดเจนเพราะหากไม่มีการกำหนดธีมและให้กราฟิกออกแบบ หรือคิดลวดลายเอง ผลงานที่ออกมาอาจจะไม่ตรงไปตามรูปแบบ หรือสไตล์ที่เรากำหนดเอาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มเป้าหมายของการทำธุรกิจจะต้องมีงานดีไซน์ และจะต้องวางคอนเซปต์ของรูปแบบงานที่ชัดเจน และต้องบรีฟกราฟิกทำลวดลายให้ออกตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

บรีฟงานอย่างไร ให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามแบบ และสมบูรณ์มากที่สุด ? 3
  1. มีตัวอย่างงานให้ดูเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ

นอกจากการบรีฟงานที่ต้องอธิบายแล้ว หากอยากให้กราฟิกออกแบบ ดีไซน์ผลงานให้ตรงไปตามแบบที่ต้องการ ก็อาจจะต้องมีตัวอย่าง หรือ Reference เป็นแบบอย่างเพื่อให้งานที่ออกเป็นไปตามแบบอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เพราะหากมีต้นแบบมาให้กราฟิกยิ่งจะทำให้ออกแบบ ดีไซน์งานได้ง่ายขึ้น และอาจจะได้งานที่รวดเร็วมากขึ้น

บรีฟงานอย่างไร ให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามแบบ และสมบูรณ์มากที่สุด ? 4
  1. แจ้งสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือไม่อยากให้มีอยู่ในงาน

โดยทั่วไปงานออกแบบจะมีลวดลาย สี ตัวอักษร รูปภาพ หรือข้อความที่ไม่ต้องการให้อยู่ในงานออกแบบ ซึ่งจุดเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ลูกค้าจะต้องบรีฟให้กับกราฟิกอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ต้องการให้ส่วนประกอบไหนเข้ามาอยู่ในงานออกแบบ ฉะนั้นแล้วลูกค้าก็จะต้องบรีฟงานให้ชัดเจนกับกราฟิก เพื่อระบุลวดลาย สี ตัวอักษร หรือข้อความที่ไม่ต้องการให้อยู่ในงาน