9.มีไฟล์งาน Artwork อยู่แล้ว สามารถส่งเพื่อให้พิมพ์อย่างเดียวได้หรือไม่?

คุณสามารถติดต่อมาที่โรงพิมพ์ของเรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้