8.ทำไมจึงต้องจ่ายค่าปรับขนาดงานออกแบบ

เนื่องจากกราฟิกที่ถูกออกแบบไว้ จะถูกจัดวางองค์ประกอบให้พอดีสำหรับขนาดกล่องนั้นๆ หากเปลี่ยนขนาดกล่อง นักออกแบบจะต้องทำการจัดวางองค์ประกอบภาพใหม่ทั้งหมด จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติม