6.สามารถส่งไฟล์ Logo ได้ทางไหนบ้าง?

คุณสามารถส่งไฟล์ Logo ให้กับทีมงาน ผ่านทาง Line Official
พร้อมแจ้งหมายเลขรหัสงานออกแบบ