5.ไฟล์ Logo ที่ส่งให้ควรมีความละเอียดเท่าไร?

ไฟล์ Logo ควรเป็นไฟล์ประเภท AI