5.หากไม่สะดวกรับในวันที่ของไปส่ง จะทำอย่างไร

หากผู้ให้บริการจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าของคุณได้จะมีการเก็บรักษาไว้ที่คลังเก็บเพื่อรับบริการจัดส่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ ส่งคืนมาที่เรา