5.สามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทได้หรือไม่?

เรารับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยระบุข้อมูลที่ถูกต้อง ได้แก่

1. ชื่อบริษัท
2. ที่อยู่
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
4. เลขที่สาขา พร้อมการแจ้งยืนยันการชำระเงิน