4.สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้หรือไม่?

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้ หากสินค้ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยคุณสามารถแจ้งเลขรายการผลิตกับทางทีมงาน ทั้งนี้หากสินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม