4.ชิ้นงานออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นรูปแบบใด

ภาพคลี่กล่องบรรจุภัณฑ์ 2 มิติ และภาพงานออกแบบ 3 มิติ (JPG) สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

กรณีลูกค้าออกแบบเอง – จะได้รับภาพคลี่กล่องบรรจุภัณฑ์ 2 มิติ (JPG)