3.ฉันจะได้รับกล่องเมื่อไร?

คุณจะได้รับกล่องบรรจุภัณฑ์ ภายใน 1-2 วันทำการ นับจากกำหนดวันที่กล่องผลิตเสร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง