2.ใช้เวลาออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ นานเท่าไร?

นักออกแบบจะเริ่มต้นออกแบบทันที หลังจากคุณชำระค่ามัดจำ โดยใช้เวลาออกแบบหรือแก้ไขงานประมาณ 3-5 วัน