2.ฉันสามารถเห็นตัวอย่างงานก่อนการผลิตหรือไม่?

ทีมงานจะส่ง mock up เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเริ่มกระบวนการผลิต