2.ฉันจะแจ้งสถานที่ในการจัดส่งอย่างไร?

สามารถกรอกรายละเอียดการจัดส่งในช่องกรอกข้อมูล เมื่อทำรายการซื้อสินค้า