11.ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้นักออกแบบ มีอะไรบ้าง

1. ตัวอย่างสินค้าที่ใช้บรรจุ เช่น สบู่ กระปุกครีม ขวดเซรั่ม ฯลฯ หรือแจ้งขนาดที่วัดมาให้เรา
2. ชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า หรือ โลโก้ (ถ้ามี)
3. ข้อมูลที่จะใส่บนกล่อง เช่น วิธีใช้ ส่วนประกอบ คำเตือน ปริมาณ เลขที่จัดแจ้ง ฯลฯ
4. รูปประกอบที่ใช้ในการออกแบบ (ถ้ามี)
5. ตัวอย่างรูปแบบที่ชอบ โทนสี สไตล์การออกแบบ