10.ไฟล์ Artwork ที่ส่งให้ควรเป็นไฟล์แบบใด

ไฟล์ออกแบบควรเป็นไฟล์ประเภท AI, EPS, PSD, PDF
– หากเป็นFile AI *อย่าลืม ครีเอทฟอนต์ (Create Font) ด้วย
– หากเป็นFile AI *กรุณาฝังภาพเข้าไปในไฟล์ (ถ้าไม่สะดวกลูกค้าสามารถส่งไฟล์ภาพแยกมาให้ทางโรงพิมพ์ได้)