1.ใช้เวลาในการผลิตนานเท่าไร?

ระยะเวลาการผลิตขึ้นอยู่กับรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ แต่ส่วนมากจะใช้เวลาผลิตประมาณ 5-7 วัน