1.คิดค่าจัดส่งอย่างไร?

ค่าจัดส่งขึ้นอยู่ที่น้ำหนักสินค้าและระยะทาง เพื่อลดค่าขนส่งเราพยายามวางสินค้าทั้งหมดไว้ในกล่องเดียว