ใช้ผลิตกล่องกี่วัน หลังจากมีคำสั่งซื้อกล่องเบเกอรี่ ?

ทุกคำสั่งซื้อกล่อง จะใช้เวลาผลิตกล่อง 7-10 วันทำการ หลังที่คอนเฟิร์มใบสเปคต่างๆผ่านแล้ว