โรงงาน บริษัทอยู่ที่ไหน?

โรงงาน บริษัทตั้งอยู่ที่ 96 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160