รับผลิตถุงกระดาษขนาดกี่แกรมบ้าง?

บริษัทเรารับผลิตถุงกระดาษมีขนาดแกรม ต่อไปนี้ 190 แกรม / 210 แกรม / 230 แกรม / 260 แกรม