รับผลิตถุงกระดาษคราฟท์ขนาดกี่แกรมบ้าง?

บริษัทเรารับผลิตถุงกระดาษคราฟท์มีขนาดแกรม ต่อไปนี้ 125 แกรม / 150 แกรม / 180 แกรม