รับผลิตกล่องสบู่ขนาดกี่แกรมบ้าง?

บริษัทเรารับผลิตกล่องสบู่มีขนาดแกรม ต่อไปนี้ 260 แกรม / 300 แกรม / 350 แกรม / 400 แกรม
แกรมกระดาษที่เราใช้ผลิตทุกงานพิมพ์ คือ 350 แกรม