รับผลิตกล่องจั่วปังขนาดกี่แกรมบ้าง?

บริษัทเรารับผลิตกล่องจั่วปังมีขนาดแกรม ต่อไปนี้ กระดาษจั่วปัง (ตัวกล่องแข็ง ความหนา เป็นเบอร์ต่างๆ) / กระดาษอาร์ตมัน (ใช้หุ้มจั่วปัง 160 แกรม)