ป้ายตู้ไฟ หรือป้ายไฟหน้าร้าน ตั้งกลางแจ้งได้ไหม ทนแดดทนฝนไหม?

ตั้งกลางแจ้งได้ แต่เราไม่แนะนำ เพราะอาจทำให้ป้ายตู้ไฟ หรือป้ายไฟหน้าร้านของคุณนั้น มีอายุการใช้งานที่น้อยลง