รับผลิตกล่องครีมขนาดกี่แกรมบ้าง?

บริษัทเรารับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์มีขนาดแกรม ต่อไปนี้ 260 แกรม / 300 แกรม / 350 แกรม / 400 แกรม แกรมกระดาษที่เราใช้ผลิตทุกงานพิมพ์ คือ 350 แกรม

ช่างพิมพ์ Online

2 May 2023
1 2 6