เลือกฟอนต์อย่างไร ? ให้เข้ากับงานออกแบบมากที่สุด

งานกราฟิกที่เราพบเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังในขั้นตอนของการออกแบบดีไซน์นั้นจะต้องใช้การความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้งานออกมาดูดีมากที่สุด ซึ่งในขั้นตอนรายละเอียดของการผลิตงานให้ออกมานั้นจะมีส่วนของลวดลายกราฟิก รูปภาพ หรือตัวหนังสือ เป็นองค์ประกอบที่เข้ามารวมกัน และหนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือ ตัวอักษร ที่จะสามารถบ่งบอก หรือสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ หรือทราบถึงข้อมูล คุณสมบัติของสินค้านั้นๆ

เลือกฟอนต์อย่างไร ? ให้เข้ากับงานออกแบบมากที่สุด

ตัวอักษรมีรูปแบบการดีไซน์ ที่เรียกว่าฟอนต์

ซึ่งฟอนต์นั้นก็จะมีอิทธิพลช่วยส่งเสริมให้งานออกแบบมีดีไซน์ที่ดีขึ้นได้ แต่การเลือกฟอนต์ หรือขนาดของตัวอักษรก็จะต้องดูตามความเหมาะสมกับรูปแบบของงานดีไซน์ด้วยนะ เพราะหากงานเป็นธีมสีพาสเทล แต่ให้ฟอนต์แบบทางการมันก็อาจจะดูไม่เข้ากันได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีในการเลือกใช้ฟอนต์ หรือปรับขนาดของตัวอักษรให้สามารถเข้ากับงานออกแบบได้ดียิ่งขึ้น

เลือกฟอนต์อย่างไรดี ? เพื่อให้เข้ากับงานออกแบบ

เลือกฟอนต์ให้เข้ากับตรีม

1. เลือกฟอนต์ที่อ่านง่าน หรือเข้ากับธีมของงานออกแบบ

การเลือกใช้ฟอนต์ เป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการออกแบบ เพราะรูปแบบของตัวอักษรที่เราสามารถนำมาใช้ได้นั้นมีให้เลือกใช้อยู่มากมาย หลายล้านรูปแบบ ฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ฟอนต์อันดับแรกจะต้องเลือกแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้ในทันที และจะต้องเลือกรูปแบบให้เข้ากับงานธีมออกแบบที่เรากำลังทำอยู่ เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

เลือกฟอนต์ที่จับคู่กันได้มากที่สุด

2. เลือกตัวอักษร ที่นำมาจับคู่กันให้ดี 

ในการใช้ตัวอักษรนั้นหากเป็นฟอนต์เดียวกันก็จะไม่เกิดผิดพลาดในการออกแบบ แต่หากใช้ตัวอีกอักษรที่ฟอนต์แตกต่างกัน ก็ควรระมัดระวังให้ดี เพราะอาจจะทำให้เกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดในการสื่อสารออกไปหาผู้รับสารได้ หรือการเลือกใช้ตัวอักษรในขนาดที่ต่างกันก็ควรจัดวาง หรือจัดให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้อ่านแล้วเกิดความเข้าใจได้ง่าย

เลือกฟอนต์และเว้นระยะให้เหมามากที่สุด

3. การเว้นระยะ หรือเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษรควรทำให้ถูกต้อง

หากงานออกแบบของเรามีตัวอักษรที่เป็นประโยค หรือเป็นคำ ประโยคที่ต้องเว้นวรรค ก็จะต้องใส่ใจให้ความสำคัญกับส่วนนี้เป็นอย่างดี เพราะมีหลายกรณีจากสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำ หรือประโยค แต่มีการเว้นวรรคผิดเลยเกิดเป็นความหมายใหม่ หรือเกิดเป็นคำใหม่ ที่อาจจะทำให้การตีความ หรือความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยก็ได้ และการเว้นวรรคในประโยคนั้นก็มีส่วนสำคัญ เพราะหากวรรคผิดก็จะทำให้อ่านแล้วงง หรือเข้าใจได้ยากขึ้น

เลือกฟอนต์และจัดไซซ์ให้ดี

4. ใช้ขนาดของตัวอักษรให้พอดี เลือกไซซ์ให้เหมาะกับการจัดวาง

ในการออกแบบแต่ละครั้งนั้นก็จะมีคำโปรโมท หรือเป็นคำเด่นที่ทำให้ผู้รับให้ความสนใจในส่วนนี้ได้ โดยทั่วไปแล้วก็จะเน้นให้ตัวอักษรมีขนาด และไซซ์ที่ใหญ่กว่าปกติ เพื่อให้เป็นจุดสนใจ แต่ในการใช้ไซซ์ที่ใหญ่กว่าคำทั่วไปนั้นก็จะต้องเลือกคำที่จะเน้นให้ดี เพราะหากเป็นที่ที่ทำออกมาแล้วไม่มีความหมาย หรือไม่ได้ช่วยให้รู้สึกโดดเด่นขึ้นมาก็จะทำให้หมดความน่าสนใจลงไปได้ เพราะฉะนั้นแล้ว การเน้นคำจึงต้องเน้นไปยังคำที่สามารถสื่อสารได้ตรงจุด